Quẹt khu
{biết chít liền}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nói đến vấn đề xa lạ chưa tùng biết hay nghe qua

Trong một nhóm bạn đang nói chuyện với nhau bỗng một người trổ tài nói tiếng Tàu. Tất nhiên nếu người có học qua thì mới hiểu được , còn chưa tùng học thì sẽ nói hiểu được chít liền.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "biết chít liền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com