chơi
{bj}
1

bj = blow job = "công việc" của người nữ khi quan hệ bằng miệng với dương vật của người nam (bao gồm: liếm, nút, mút, hút...)

thổi vào đuôi em, tai em sẽ phình ra lại

A: Hôm qua đi massage chỗ kia có bj luôn mày. :>
B: Đâu cho tao địa chỉ đi. =P~

đăng bởi OhMah đến từ SG (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bj"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com