Hồ Cẩm Đào
{bmn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghĩa là ba mẹ nó không giống như bà mẹ nó. chửi luôn ba mẹ cho nhiều. tuyệt đối không dùng khi online

mày dám chửi tao hả triết. bmn

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 17, 2008)
2

Bà Mẹ Nó! Dùng khi chát, không nên dùng "bmn" khi đối thoại offline, phải nói rõ chữ, giọng khẳng khái.

bmn, no d cho tao wc.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bmn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com