đống thịt
{bo xì}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

từ miền Nam, thường được trẻ em mẫu giáo hoặc tiểu học dùng khi muốn cắt đứt mối quan hệ với bạn nào đó

tui không chơi với bà nữa, bo xì!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bo xì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com