Về với tổ tiên
{bom ia}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

là bia ôm đó người ta không nói bom ia mà nói là bom ỉa

hôm qua có đứa nói bom ia không? tao chỉ đi bom ỉa thôi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bom ia"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com