đứt cước
{bon chen}
Nguồn gốc văn phòng công sở
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ tình trạng giành giật nhau về lợi ích như tiền bạc, quyền lực, địa vị...

A. Vào làm một miếng
B. Cứ bon chen làm gì

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bon chen"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com