phan xi măng
{bong bóng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ em gái dễ thương luôn phùng mang trợn má khi chụp hình như cái bong bóng, có lẽ xuất xứ từ Công Chúa Bong Bóng của BT

pé bong bóng

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bong bóng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com