lâu như con trâu
{bu}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả chửi rủa
1

Cần sa

Dùng bu không?

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com