KIA
{bu ta chi}
1

Nhâạ trợ cấp từ gia đình

Hômq ua nhận được lương từ quỹ bu ta chi rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bu ta chi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com