35
{buôn dưa}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

nhiều chuyện, tám

mày buôn dưa vưầ phải thôi nha, không mà nói có hả?!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "buôn dưa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com