cóc mà đòi mọc lông đít
{buôn dưa lê}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự nói chuyện quá lâu, linh tinh

Hai em này buôn dưa lê cả sáng đấy

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "buôn dưa lê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com