ngủm
{buồi}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Chỉ bộ phận sinh dục đàn ông.

Nhất Trụ Kình Thiên

Ăn gì mà buồi to thế !!!!

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Như cái đầu bùi!!
đăng bởi khoda
Ví dụ ở trên như cái đầu buồi.
đăng bởi khoda
Hình Minh Họa Cho Từ "buồi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com