chết men
{buồn cười}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

buồn nhưng mà vẫn phải cười

nhìn định nghĩa mà thí dụ đê, khó à. thật buồn cười

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "buồn cười"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com