STRYM
{bx}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

bà xã, chỉ bạn gái

Đêm văn nghệ PĐL kì này, nhớ dẫn bx theo nha mảy, nghe nói hay lắm à.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bx"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com