gãy
{c}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chữ cái thứ 5 trong bảng chữ cái Việt Nam

lóng: chim, chó, con, ...

Chữ C

C là C quá
C là C ghê
C không chỗ nào chê hết

tags A B C D Đ E
đăng bởi Kim Yến đến từ California (March 26, 2008)
2

chỉ một số từ khó nói trong tiếng Việt mà có lẽ ai là người Việt hay học tiếng Việt cũng biết, như: cứt, chim, ku, c..c, chó ... nhưng có vẻ thân thiện hơn. Có thể ghép vào tên bạn bè cho ngầu.

Minh C, sao không kho quẹt thằng Q đi?!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "c"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com