a rùi
{c u}
1

c phát âm tiếng Anh "si" đồng âm với từ "see"
u viết tắt của từ "you"
"cu" hay "c u" = "see you" = "hẹn gặp lại!" hay "gặp lại sau"

A nói với B: " giờ tôi phải đi rồi, cu!"
A nói với B: " Tối nay nhé! cu!"

tags cu CI_I CU
đăng bởi Hoàng Minh Phong đến từ tuyphong2102 (July 18, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "c u"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com