hai cái ống tre
{cà chua}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Một dạng câu cảm thán, khi bực mình hay không làm xong cái gì đó mà thốt lên. Thay vì văng tục (Shit, ĐM) thì nói lên từ này.

Fix bug 1 đoạn code hoài mà nó vẫn không chạy đúng, thốt lên. Cà Chua Thiệt

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cà chua"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com