chai
{cá mập}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

chỉ bạn gái hơi bị mập

Em là em cá mập lắm đấy nhá. Xem mà nhịn ăn thế nào đi. Thế này là ống chề cả đời.

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (April 02, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cá mập"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com