{cá vàng}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

cảnh sát giao thông

Hôm qua em vừa bị cá vàng tóm anh ạ :((

đăng bởi DungCoi đến từ Nhà (May 13, 2011)
2

gái mại dâm

Ngoài bãi đầy cá vàng lượn, ra đấy mà tìm.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cá vàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com