lên đường
{cái lề gì thốn}
1

Nói lái của cái *** (lol) gì thế?

_Đm, mày nói cái lề gì thốn

tags lol lolz VaLue
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cái lề gì thốn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com