cùi bắp
{câm mà dâm}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại chửi rủa
1

chỉ người im lặng không nói gì chỉ lặng im khi xem phim sex với anh chị em, mà sau lưng khi không ai để ý lại làm chuyện xấu, không ai chấp nhận.

Cẩn thận với thằng Bèo Văn Tèo, thằng ấy câm mà dâm đấy! Xem phim xong về phòng đóng cửa lắc nhân sâm, xong lại còn chơi xấu vẽ trái tim lên tường.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 12, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "câm mà dâm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com