Chém gió
{cây đinh}
1

không hề coi trọng, tỏ ý coi thường, không coi ra gì

mày là cây đinh gì chứ, sói già hung ác kia

mày là cây đinh gì mà đòi đua với tao??

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cây đinh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com