c
{cây hàng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ dương vật của con trai

hoặc mã tấu, kiếm...

cây hàng của đại ca khủng quá!! Em xin chừa mà đại ca!!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cây hàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com