Đỉnh
{cãi dóng}
1

gặp mấy đứa cứ cãi cùn thì xổ ra
cãi dóng = cõng dái

ờ mày cứ cãi dóng đi kon

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cãi dóng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com