lụt
{cò đất}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng để chỉ những môi giới bất động sản không chuyên nghiệp.

Tìm nhà mãi không được lại còn gặp phải cò nhà, mất mất trăm

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cò đất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com