STRYM
{còn phải hửi}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

nói trại ra của từ còn phải hỏi. Ý là không phải thắc mắc gì vì đấy là sự thật

- cà phê này là chính hiệu Starbucks đấy à??

- chứ còn phải hửi!!

- sao không thấy nhãn hiệu gì cả, mà còn lại toàn mùi trấu với mạc cưa!!!??? lừa ông à?

- ai lừa? cậu mới là thằng lừa

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "còn phải hửi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com