vịnh
{cóc ỉa}
Nguồn gốc hình ảnh chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

dùng để chửi, miệt thị ai đó

cái thằng bán hàng cóc ỉa, mua trái chuối mà nó bán lộn trái sâm. Lần sau gặp nó chém nó mỏi tay

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cóc ỉa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com