sành điệu
{cóc ngậm xà beng}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

Hành động tình dục theo kiểu khẩu dâm - Người nữ dùng miệng để thỏa mãn người nam .
Cóc ám chỉ người nữ - Xà beng là của quý của người nam

Cóc ám chỉ người nữ - Xà beng là của quý của người nam

đăng bởi judic đến từ hcmc (April 24, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cóc ngậm xà beng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com