Viêm Cánh
{cô giáo thảo}
1

tên 1 truyện sex rất nổi tiếng ở Việt Nam

- Mày xem cô giáo Thảo chưa? <BR/>- Nghĩ sao vậy, tất nhiên là có roy`!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)
2

chỉ những cô giáo ăn mặc sexy hoặc những giáo viên nữ có quan hệ tình cảm với hs nam

bà Thủy dạy sinh vật là cô giáo Thảo của thằng Huy

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cô giáo thảo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com