bó tay
{cô hồn}
1

chỉ những thằng bá dơ, ăn mặc bẩn thỉu

- Thôi kệ mẹ tụi cô hồn ấy đi, coi như mình xí cô hồn lun!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cô hồn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com