STRYM
{công ty 2 ngón}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả chửi rủa
1

Chỉ một toán trộm cắp có tổ chức

Xóm ta dạo này có công ty 2 ngón đang hoạt động

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "công ty 2 ngón"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com