u50
{cù lôi}
1

chỉ sự khước từ tuyệt đối

Em: Chị 2 cho em cục kẹo nha
Chị: cho mày cái cù lôi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cù lôi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com