hàng hiếm
{cùi bắp xác mía}
1

cùi bắp xác mía là những thứ sẽ bị loại bỏ không sử dụng của 2 cây bắp & mía. Ý nói ám chỉ những thứ rác rưởi, vô dụng, đồ dỏm đồ bỏ đi.

hôm nay Internet nhà tao cùi bắp kinh khủng

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cùi bắp xác mía"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com