xõa

Từ 'cú mèo' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'cú mèo':
1
như hầm Kim Liên

chỉ việc không ra gì, làm ăn tất trách và vô trách nhiệm, thường liên quan đến việc làm ăn. Từ việc xây hầm Kim Liên không tính toán được mức độ trơn trợt, làm người người ngã xế.

Báo đã đưa tin: http://w14.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA19279/

ngã tập thể hầm Kim Liên

thằng này làm việc cứ như cứt họ, như hầm Kim Liên ý!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 02, 2010)
2
Hết sảy con bà Bảy

Tính từ, danh từ
Thành ngữ này xuất hiện ở Hà nội cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Bà vợ của Ông Đinh Bảy phó giám đốc ngân hàng trung ương (phó thống đốc ngân hàng bây giờ). Là trưởng ban hủy tiền rách nát thu hồi (bằng cách đốt) đã tham ô một lượng lớn tiền 10 đồng được hủy (loại tiền có mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ, lương của người mới tốt nghiệp đại học chỉ có 51 đồng trong mặt bằng lương thời đó là hạng trung bình khá). Thủ đoạn của bà Bảy là mang theo một phích 2,5 lít vào nơi làm việc dùng phích này dấu tiền mang về. Những năm đó đất nước ta mới ra khỏi chiến tranh cuộc sống thiếu thốn mà gia đình ông bà Đinh Bảy sống phè phỡn. Nhiều lần người lấy nước gạo về chăn nuôi ở nhà đó lấy được cả nguyên một con gà hoặc nửa kg dò lụa do để lâu trong tủ lạnh vất bỏ không ăn vì không tươi. Từ đó CA lần ra dấu vết tội phạm. Phiên tòa sử tại Tòa án Hà nội đã bị những người tới dự la ó không đồng tình do sử quá nhẹ (khoảng một hai năm tù gì đó) sau đó phải sử lại với mức án sáu, bẩy năm (lâu rồi tôi không nhớ rõ). Sau vụ án đó tại Hà thành lưu truyền câu nói "HẾT XẢY CON BÀ BẢY" được dùng như tính từ hoặc danh từ để chỉ các công tử tiêu tiền như rác (như thể công tử Bạc liêu) sau này thành ngữ này được dùng để chỉ tính chất các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao.

Thằng cha này giầu dễ sợ tiêu tiền như nước hết sảy con bà Bẩy

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cú mèo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com