ăn sushi
{cơm}
Nguồn gốc hình ảnh thán từ
Hậu quả vô hại
1

vợ chính, khác với phở là bồ nhí

cơm ăn hoài ngán rồi nha, ra tiệm ăn phở cái nha

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 06, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cơm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com