đào mỏ
{cơm bụi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cơm vỉa hè, cơm sinh viên

Con đi ăn cơm bụi với anh mà không có bụi mô mẹ ạ (lời thằng em nói với mẹ)
Nói từ này mình lại nhớ gần hai mươi năm cơm bụi mà nên hình người :D

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cơm bụi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com