Điện bà đu
{cương}
1

sự phấn khích tột độ, đụng chạm nhau:gây sự, cãi lộn phải cho tới nơi không chịu thua ai

tượng đá trước đền Mara Kannon temple, Tawarayama Onsen, Yamaguchi-ken, Japan

- Sao hôm nay thằng lính tao nó cương quá, xuống mày

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cương"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com