Deet Song Hui
{cương với bác sĩ cường}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

hành động ngu mà lì, đã dốt mà còn hay cãy bướng, lại gặp ngay người biét chuyện

dốt thì dựa cột mà nghe, không nên cương với bác sĩ cường em nhé!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 14, 2008)
2

Nói chung là chỉ về dương vật của người đàn ông, bị cửng không đúng chỗ, không đúng lúc

Mày mà còn cương với bác sĩ cường thì tao thiến bỏ quách đi cho rồi

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cương với bác sĩ cường"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com