Khô mực
{cướp trên giàn mướp}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

một thằng rất ngu, làm những chuyện không đáng làm

hoặc có thể hiều là một thằng khìn

A "Ahh... thằng khìn kìa"

B "Thằng cướp trên giàn mướp"

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (February 18, 2008)
2

cướp bồ của bạn

là một thằng hại bạn

Tài: "con ghệ của em xù em rồi"

Nghiêm: "tại thằng Thái nó cướp trên giàn mướp phải hông?"

Tài: "hic hic ... phải đó, thằng lừa"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cướp trên giàn mướp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com