máu
{cười như đười ươi sút cặc}
1

cười nham nhở

làm đéo gì mà cười như đười ươi sút cặc vậy mày?

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (May 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cười như đười ươi sút cặc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com