lên đường
{cường đô la}
1

dùng để chỉ con nhà đại gia giàu có, ăn chơi vô độ, coi tiền như cỏ rác

- thằng Bình lớp mình là Cường đô la mới của trường
- chắc roy`, ba nó làm giám đốc tài chính của tập đoàn Metro mà

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cường đô la"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com