cây hàng
{cưa cẩm}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ hành động hoặc sự việc muốn đạt được tình cảm của người đang theo đuổi

Đã cưa cẩm được nàng chưa?

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cưa cẩm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com