{cưng}
1

đại từ dùng để xưng hô đối tượng mình đang nói chuyện, thường được dùng trong miền Nam

em đi chút rồi quay lại, đợi em nha cưng!

tags anh em bạn
đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cưng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com