Về với tổ tiên
{cậu ấm}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

chỉ những công tử con nhà giàu ít làm việc, ăn chơi là chính

tao không thích mấy thằng cậu ấm, toàn mê chơi, ko lo học

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cậu ấm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com