máu
{cắt}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

khi đánh BA CÂY,thấy có dấu hiệu chơi gian,lúc chia quân,sẽ cầm 1 phần bài bỏ đi

A:dcm.đéo hiểu sao thằng này toàn 9 vs 10 nha
B:uh,đúng đấy,cắt đi ,đừng để nó chia thế

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cắt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com