bóng lộn
{cặp dê}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

dùng để chỉ hành động quay bài của người khác

- Eh ku, cho a mày cặp dê chút coi, bí quá ko biết làm sao bây h!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cặp dê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com