lụt
{cọp dê}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

từ tiếng Pháp: copier (cóp pi, quay cóp, chép nguyên văn của người khác). Việc làm không trung thực

ba đừng cọp dê mẹ mà đẻ ra 2 anh em y chang nhau nha ba

Bạn A cóp dê bài bạn B nhưng bạn A lại được hơn điểm

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 01, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cọp dê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com