hàng tuyển
{cỏ vê}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Lao động nặng nhọc

Đi từ bị bắt làm cỏ vê

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cỏ vê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com