ngồi xổm lên dư luận
{cờ tây}
1

nói lái lại la cầy tơ, tức thịt chó non.

_Hôm nay làm chút cờ tây đi mày.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cờ tây"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com