gà công nghiệp
{cởi mở}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Nghĩa là vừa cởi vừa mở đó. Dùng khi thấy ai mặc đồ quá Cái Bang, quá mát hay sexy.

Tí & Tèo đang nốc Vodka giải sầu ở bar Volcano. Chợt thấy chị Lụa tới, Tí tươi roi rói nói khẽ với Tèo:
- Ôi vkl, bà Lụa nay ăn giống gì mà cởi mở kinh!
- Chắc mới đi bảo trì hàng, mặc thế cho mấy bèo khác xám hà còn mấy sâm thì nắng cực chơi ấy mà :))

đăng bởi Thơm đến từ nhà tui (August 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cởi mở"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com